golijska ledena voda - ponuda

Raj voda je proširila svoju ponudu na tržištu i potrošačima nudi vrhunsku Golijsku LEDENU vodu. Golijska LEDENA je voda niskog sardžaja natrijuma i kao takva je zdrava za neograničenu upotrebu bilo da je reč o zdravim ili bolesnim osobama, deci, bebama ili trudnicama. 

Raj voda Golijsku LEDENU isporučuje u svom uobičajenom modelu distribucije ukoliko naručujete balone od 18,9 litara i to minimum dva balona.

Na ovaj način Raj voda je jedini distrubuter na tržištu koji svojim potrošačima omogućava da prilikom svake porudžbine menjaju izvor sa kojeg će piti vodu. Time poštuje najbolje preporuke lekara i brine o zdravlju potrošača. 

Kvalitet vode

Golijsku LEDENU izabrali smo za svoje potrošače zbog njenog kvaliteta i izuzetnog sastava. Prva analiza kvaliteta vode vršena je 05.04.2002. godine od strane Zavoda za zaštitu zdravlja iz Čačka. Druga komplet analiza rađena je 05.07.2002. godine od strane Rudarsko-geološkog fakulteta-institut za hidrohemiju.

Na osnovu ovih rezultata može se videti da analizirani parametri u potpunosti odgovaraju vrednostima koje propisuje pravilnik o hemijskoj ispravnosti vode za piće i da su u pogledu bakteriološke ispravnosti može reći da je rezultat potpuno sterilan. Takođe, na osnovu dobijenih podataka, može se konstatovati da vode ovog izvorišta prema vrednostima pH, pripadaju neutralnim do slabo alkalnim vodama. Mineralizacija vode iznosi 79 mg/l. Sadržaj mikrokomponenti je takav da vode pripadaju hidrokarbonatno-kalcijumskom tipu.

Ostali analizirani parametri govore da su vode izvorišta ''Vučje'' izvarednog kvaliteta na osnovu dosadašnjih analiza i potpuno sterilne.

Prema odredbama Pravilnika o kvalitetu prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije u decembru 2005.godine voda ima uslove da se deklariše kao Prirodna izvorska voda se registrovanom Robnom markom “Golijska LEDENA”. Navedeni pravilnik usklađen je sa važećim pravilnicima o kvalitetu voda na teritoriji Evropske Unije.

Kompletan proizvodni proces je pod neprestanom kontrolom i već je ostvario sertifikat HACCP i ISO9000 standarda. Ovaj proizvod je takođe označen žigom proizvoda zdrave hrane ZELENA JABUKA.

Jedan litar vode sadrži(mg):

Minerali Hemijska oznaka Količina (mg)
Kalcijum Ca++ 20.44
Magnezijum Mg++ 3.64
Natrijum Na++ 0.79
Kalijum K 0.27
Bikarbonati HCO3 79.30
Nitrati NO3 4.28
Sulfati SO4 8.52
Hloridi Cl 3.45
Ph vrednost 7.46
Suvi ostatak na 180°C 67.00

Izvor vode

Lokalitet izvora Vučje nalazi se istočno-jugoistočno od Ivanjice, na udaljenosti od oko 8 km. Prostor na kome se nalazi izvor je u potpunosti nenaseljen, poljoprivredna proizvodnja je slabo razvijena i jedina privredna grana koja je aktivna je ekstenzivno stočarstvo. Izvor Vučje nalazi se severozapadno od vododelnice koju čine vrhovi Božac i ti vrhovi gravitiraju Razanjskoj reci i Lučkoj reci, a zatim i reci Moravici. Na užem području istraživanja mogu se izdvojiti sedimentne i metamorfne stene sa kolektorskim svojstvima u kojima je formiran pukotinski izdan Vučje. Izvor se nalazi na oko 1.080 m.n.m. Dubina izdanske pukotine je približno 90-130 metera. Izdašnost izvorišta je konstantna tokom čitave godine sa temperaturom od 7,1 oC.

Park prirode Golija

Park prirode Golija sa čijeg slivnog područja izvire Golijska LEDENA nalazi se pod zaštitom UNESCO i Vlade Republike Srbije kao Svetska Baština. Jedinstveni rezervat biosfere Prve Kategorije je samo jedan ovakvog tipa u svetu. Zahvaljujući svom geološkom poreklu i jedinstvenom mineralnom sastavu moguće je identifikovati endemične biljne i životinjske vrste koje datiraju iz perioda još od pre Ledenog doba.

Planina je izuzetno bogata svežom i čistom vodom a zahvaljujući obilju snežnih padavina tokom zimskog perioda obdarena je raskošnom vegetacijom.Ove karakteristike čine region planine Golije idealnom sredinom za očuvanje zdravlja, proizvodnju ekološki ispravne i zdrave hrane i flaširanje ograničenih količina prirodne izvorske vode iz njenih resursa.